Her kan du se et diasshow fra turen.

Her kan du se en video fra turen: