Alex-0001a

Min klassekammerat Søren Christensen som Elisa

SKORPERNE i Hellebæk har ikke alene talent for Boldspil (det er de blevet sjællandsmestre på). Deres spil på de skrå brædder er næsten lige så mesterligt. Ganske uimponeret dribler 25 skorper sig i disse aftener gennem Bernard Shaws ”Pygmalion”, så folk fra Hellebæk og omegn står i kø for at komme ind i skolens gymnastiksal, hvor en Eliza på 14 og en professor Higgins på 16 imponerer ved hver især at huske et par roller på rundt regnet 5000 ord (ca. 5 tætte spalter i dette blad) og vel at mærke ikke bare remser dem op, men falder ind på de rigtige steder med de rigtige betoninger.

Terpende Eliza…

Ingen nervøsitet mærkes i omklædnings- og sminkørrummet bag den interimistiske scene, før tæppet skal gå, og folk fra by og land er ved at bænke sig nede i SaIen mellem ribber og bomme. Den 14-årige Søren Christensen, kostumeret som blomsterpigen Eliza med sjal og blomsterkurv, sidder i et hjørne parat til at gå på scenen.
Han/hun har et hefte i hånden. Formentlig Sørens rollehefte. 5000 ord skal bl1ve hængende i en livlig drengehjerne. Der er ikke noget at sige til, at der må terpes. Jeg bøjer mig hen for at læse med. På heftet står: ALT OM FLYVNING!

Sådan er drengeAlex-0002a

Professor Higgins, Poul Erik HØyer Olsen, 16 år, sidder i et andet hjørne og drøfter en matematisk opgave med en anden skorpekammerat, mens sminkøren, Harald Andersen, indkaldt fra Helsingør, lægger mandige skygger på det dunede ynglingeansigt. Andersen har mange års erfaring som sminkør – engang var han elev på Det kgl. Teater, men så fik han en hofteskade. Nu skaber han fysiognomier med sminkørstifterne på egnens amatør- og dilettantscener.