Lidt om de steder, jeg har arbejdet:

Da jeg forlod Det kgl. Opfostringshus, skulle jeg beslutte, hvad jeg ville beskæftige mig med i fremtiden. Jeg havde to ønsker, enten ville jeg være dyrlæge eller også ville jeg være svagstrømsingeniør. Uddannelsen til dyrlæge krævede, at jeg fortsatte med at læse på et gymnasium, og derved skulle fortsætte mit skoleforløb. Det var jeg ikke helt vild med, så derfor valgte jeg at uddanne mig til ingeniør. På det tidspunkt kunne man vælge ingeniøruddannelsen som en kombination af teori og praktik (teknikum-ingeniør). Det var lige mig. Jeg gik derfor i lære som elektriker for at få et svendebrev, og for derefter at fortsætte med at læse på teknikum.

1963-67 Var jeg lærling hos A.S.Frederiksen, Helsingør, hvor jeg afsluttede min læretid med et svendebrev som elektriker
1967-68 Gennemførte jeg adgangskursus til Teknikum på Helsingør Teknikum
1968-71 Gennemførte jeg teknikum-uddannelse på Sønderborg Teknikum
1972-73 Indkaldt til militæret på Skive og Sønderborg Kaserner
1973-81 Var jeg ansat hos A/S N,Foss Electric i Hillerød. Jeg startede i udviklingsafdelingen, men overgik senere til produktionsafdelinge, hvor jeg fungerede som projektleder for diverse udviklingsprojekter, der skulle indkøres i produktionen.
1981-82 Var jeg ansat hos Skandinavisk Teleindustri SKAN­TI A/S, hvor jeg hovedsageligt var beskæftiget med administrativ projekt‑ og personale­ledelse i udviklingsafdelingen.
1983-84 Var jeg været ansat hos Chr.Rovsing A/S, hvor jeg var gruppeleder for en projektsupportgruppe, hvis primære opgaver hovedsageligt var at assistere projektlederne med planlægning og opfølgning af større software-pr­ojekter.
1984-86 Efter Chr.Rovsing’s konkurs fortsatte jeg i det nye­tablerede firma Chr.Rovsing af 1984 A/S indtil febru­ar 1986. I dette firma var jeg ansat som divisions‑ og projekt‑­controller.
1986-87

Var jeg ansat i konsulentfirmaet ENATOR A/S.  Firmaets primære opgaver var konsulentydelser inden for EDB‑området.

1987-2009

Min interesse for EDB var efterhånden blevet så stor, så jeg ønskede at skifte til et job, hvor jeg kunne “få fingrene ned” i EDB’en. Jeg ville ikke mere arbejde med det administrative (projektledelse). Da jeg så på et tidspunkt så at det daværende Frederiksborg Amt søgte nogle EDB-medarbejdere, søgte jeg en af stillingerne. Jeg fik ikke den søgte stilling men en anden stilling, som var meget mere interessant. Amtets netværk var et SNA SDLC/BSC netværk, hvor der blev kørt med både lokalt‑ og remote opkoblede kredsløb samt X.21 kommunikation med SHM/MPS. Jeg fik et job i den gruppe, som havde ansvaret for dette område.

Dette blev starten på mit arbejde indenfor det praktiske EDB-område, hvor jeg kom til at beskæftige mig med Mainframe, lokalnetværk, servere, pc’er og så videre. Alle områder inden for EDB. Et rigtig spændende job med mange spændende udfordringer. 

Da Amtet senere overgik til regionerne, fortsatte jeg arbejdet i Region Hovedstadens regi, hvor jeg fik ansvaret for netværket på Nordsjællands hospitaler.

2009 I 2009 gik jeg på efterløn og i 2011 fortsatte jeg som pensionist