Nedenfor kan du se diverse artikler om Det kgl. Opfostringshus.

Pygmalion: Beskriver en skolekomedie, som blev opført i 1950, mens jeg gik på skolen.

Det halve liv: Fodboldens betydning for DKO

5 år på DKO: En artikel, som beskriver mine 5 år på DKO. Skrevet af min klassekammerat, Anders Møller Nielsen.

Villa Carlo: Var Villa Carlo på Strandvejen pensionat?

Hellebækgård: Hellebækgård og omegn – 1906

Beretning 1961-64: Giver en status for skolen på dette tidspunkt. Giver også et godt indblik i forholdene vi levede under på skolen.