I årene 1958-63 boede jeg på Det kongelige Opfostringshus (DKO) i Hellebæk. DKO var på dette tidspunkt fortrinsvis en skole for drenge efter enlige forældre. I daglig tale gik skolen også under navnet “skorpeskolen”.

På denne side kan du se foto og videoer fra Det kgl. Opfostringshus. For mange år siden startede jeg med at indsamle foto fra elever, som tidligere havde gået på DKO. Alle disse foto har jeg lagt på min hjemmeside således, at alle gamle elever kunne få glæde af dem. Det bevirkede samtidigt også at flere henvendte sig til mig med nye foto. Så det blev til sidst en større samling, som forhåbentligt er til glæde for mange. På Opfostringshusforeningens hjemmeside har jeg også lagt disse inklusive en hel del gamle klassebilleder og andre billeder fra før og efter min tid på skolen (se ohf.dk).

Videoer fra DKO

2012 – Viseaften i Opfostringshusforeningen
1960 – DKO aargang 1958-63
1956 – Det kgl. Opfostringshus
2008 – Skorpetræf i Hellebæk

Foto fra DKO